Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

SoManyTimesITryToForget
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaGabreiila Gabreiila
SoManyTimesITryToForget
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagrzej grzej
SoManyTimesITryToForget
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viagrzej grzej
SoManyTimesITryToForget
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viazapominanie zapominanie
SoManyTimesITryToForget
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
SoManyTimesITryToForget
6941 146d 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaonelastback onelastback
1885 4251 390

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

SoManyTimesITryToForget
2387 cce4 390
Reposted frompyysia pyysia viaonelastback onelastback
SoManyTimesITryToForget
SoManyTimesITryToForget

Hej!
Śpij dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego, wiosennego dnia, będziesz mnie miał tu znowu. 

— Włóczykij
Reposted fromejze ejze viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
SoManyTimesITryToForget
[...] stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”
SoManyTimesITryToForget
6670 4a2c 390
Reposted fromErrorbeauty Errorbeauty viaepidemic epidemic
SoManyTimesITryToForget
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
SoManyTimesITryToForget
1765 a206 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
SoManyTimesITryToForget
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
SoManyTimesITryToForget
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
SoManyTimesITryToForget
7096 7315 390
SoManyTimesITryToForget

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
SoManyTimesITryToForget
9854 f7ce 390
Niepokojąco prawdziwe.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viablackheartgirl blackheartgirl
SoManyTimesITryToForget
2773 1574 390
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl