Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2019

0509 8f2e 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaciarka ciarka
SoManyTimesITryToForget
Kiedy ostatni raz dbałeś o swoją duszę ? Kiedy ją wyczyściłeś ze szlamu opinii innych ludzi, kiedy powiedziałeś jej nie cierp, albo zostaw, bo to Cię krzywdzi, kiedy powiedziałeś, że Twoje własne przekonania na swój temat są już nieaktualne...Dbamy o nasze ciało, zapominając o duszy, 
a ona biedna się miota i sprawia, że ciało niedomaga. 
Także wyczyśćcie swoje dusze, żeby wszystko się zgadzało.
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiga-xvl iga-xvl
SoManyTimesITryToForget
SoManyTimesITryToForget
6296 6842 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
SoManyTimesITryToForget
5644 d69d 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaresort resort
SoManyTimesITryToForget
5302 a7f1 390
Reposted fromnoone97 noone97 viaresort resort
4160 1e8c 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
2906 87e8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
SoManyTimesITryToForget
(...) żadna kobieta tak naprawdę nie należy do mężczyzny, jeśli nie czuje, że on należy do niej.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
6588 7bfa 390
SoManyTimesITryToForget
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
6230 0013 390
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo, że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie.
— M. Hłasko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
Pamiętaj o jednym: musi być ciężko, żeby potem było lepiej.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaresort resort
SoManyTimesITryToForget

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape viailoveyou iloveyou
SoManyTimesITryToForget
6586 269f 390
Reposted fromsoftboi softboi viaciarka ciarka
SoManyTimesITryToForget
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl