Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

SoManyTimesITryToForget
8757 fc76 390
Reposted fromtfu tfu viamuladhara muladhara

September 16 2017

SoManyTimesITryToForget
3978 270c 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamuladhara muladhara

September 12 2017

SoManyTimesITryToForget
Przepraszam, że piszę
nie chcę przeszkadzać
zastanawiam się tylko
jak ci bije moje serce
— M .Goniewicz

August 27 2017

SoManyTimesITryToForget
Mówię do siebie: nie myśl! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
SoManyTimesITryToForget
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
SoManyTimesITryToForget
Ludzie mają plany na przyszłość, mają swoje marzenia. I jeśli muszą z nich rezygnować dla swojego związku, to zwyczajnie będą nieszczęśliwi. Zawsze to podkreślam: osoba, z którą jesteśmy ma nas motywować do tego, abyśmy byli lepsi, abyśmy wychodzili ze swojej strefy komfortu i spełniali swoje marzenia.
— Piotr C.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
SoManyTimesITryToForget
Ogarnęło mnie przygnębienie.
Moje życie nie posuwało się naprzód.
Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Bukowski
SoManyTimesITryToForget
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
SoManyTimesITryToForget
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"

August 01 2017

SoManyTimesITryToForget
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd – Czarne skrzydła
SoManyTimesITryToForget
Nic nie jest stracone, jeśli ma się odwagę przyznać, że wszystko jest stracone i że trzeba zaczynać od zera.  
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viaciarka ciarka

July 10 2017

SoManyTimesITryToForget
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto via100suns 100suns
SoManyTimesITryToForget
9491 0ec3 390
Reposted fromnfading nfading viaclerii clerii
SoManyTimesITryToForget
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viaathlin athlin
SoManyTimesITryToForget
Miłość trzeba pielęgnować dobrym słowem, gestem, czułością.
Reposted fromawakened awakened vianiebieskoczarna niebieskoczarna
SoManyTimesITryToForget
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskoczarna niebieskoczarna

June 24 2017

SoManyTimesITryToForget
3685 3bee 390
SoManyTimesITryToForget
Pewnego dnia

wyjdę z domu o świcie,

tak cicho,

że nawet się nie zbudzicie,

I pójdę,

i będę wędrować po świecie,

i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Wawiłow Danuta "Wędrówka"

June 16 2017

SoManyTimesITryToForget
SoManyTimesITryToForget
9726 802e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl