Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

SoManyTimesITryToForget
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto via100suns 100suns
SoManyTimesITryToForget
9491 0ec3 390
Reposted fromnataliablus nataliablus viaclerii clerii
SoManyTimesITryToForget
Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viaathlin athlin
SoManyTimesITryToForget
Miłość trzeba pielęgnować dobrym słowem, gestem, czułością.
Reposted fromawakened awakened vianiebieskoczarna niebieskoczarna
SoManyTimesITryToForget
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskoczarna niebieskoczarna

June 24 2017

SoManyTimesITryToForget
3685 3bee 390
SoManyTimesITryToForget
Pewnego dnia

wyjdę z domu o świcie,

tak cicho,

że nawet się nie zbudzicie,

I pójdę,

i będę wędrować po świecie,

i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Wawiłow Danuta "Wędrówka"

June 16 2017

SoManyTimesITryToForget
SoManyTimesITryToForget
9726 802e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaathlin athlin

June 03 2017

SoManyTimesITryToForget
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperseweracje perseweracje
SoManyTimesITryToForget
SoManyTimesITryToForget
Nic mi nie jest, dajcie
mi spokój. Z głową w dłoniach
tak siedzę i siedzę. Jakże im
opowiem o tej długiej
i splątanej drodze.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
SoManyTimesITryToForget
4009 c503 390
SoManyTimesITryToForget
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek

May 28 2017

Don’t say maybe if you want to say no.
Paulo Coehlo
(via themotivationjournals)
Reposted fromnoctemdreamer noctemdreamer viabiianca biianca

May 13 2017

SoManyTimesITryToForget
SoManyTimesITryToForget
"Ale tęsknota za tymi, których kiedyś kochaliśmy i mieliśmy przy sobie, lecz nigdy więcej ich nie przytulimy, to zupełnie nieznośna udręka."
— Kelly Creagh
SoManyTimesITryToForget
3425 0146 390
Reposted fromkita kita viaretaliate retaliate
SoManyTimesITryToForget
7404 35d4 390
Reposted fromHesperus Hesperus viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl