Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

SoManyTimesITryToForget
2213 5e0f 390
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viailoveyou iloveyou

April 16 2018

SoManyTimesITryToForget

January 14 2018

SoManyTimesITryToForget
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viashameonyoubitch shameonyoubitch
SoManyTimesITryToForget
0858 bc12 390
Reposted fromscorpix scorpix viatruustme truustme
SoManyTimesITryToForget
SoManyTimesITryToForget
6555 c306 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viatruustme truustme

January 07 2018

SoManyTimesITryToForget
4292 54eb 390
miss you
Reposted frombylejaka bylejaka viailoveyou iloveyou
SoManyTimesITryToForget

January 02 2018

SoManyTimesITryToForget
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

January 01 2018

SoManyTimesITryToForget
2781 ec0f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
7655 6f8f 390
Reposted fromparafina parafina viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
7257 fe85 390
SoManyTimesITryToForget
9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
7678 fe1d 390
Agnieszka Osiecka i Marek Hłasko
1830 9b21 390
Reposted fromreylin reylin viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
4687 8746 390
Reposted fromarwen arwen viabiianca biianca
6051 058c 390
Reposted fromdivi divi viabiianca biianca
SoManyTimesITryToForget
Nic nie jest przyjemniejsze niż myślenie, czytanie, rozmowa, spotkanie z dziećmi, z przyjaciółmi, dobra herbata, film, spektakl, muzyka, kaszmirowy szal, inteligentne towarzystwo, wiedza, jesień, wiosna, lato, dobre, wygodne łóżko, wyrafinowane zapachy, piękne przedmioty, wspomnienia, spokój, uśmiech, śmiech, spacer z moimi psami.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viabiianca biianca
1416 cf9a 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viawszystkodupa wszystkodupa

November 12 2017

SoManyTimesITryToForget
3972 f9fa 390
Agnieszka Osiecka do ...
Reposted fromEmisja Emisja viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl