Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

SoManyTimesITryToForget
1329 3ecb 390
Reposted fromgrobson grobson viakoloryzacja koloryzacja
SoManyTimesITryToForget
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.
— Karpowicz
Reposted fromwstydem wstydem viakoloryzacja koloryzacja

April 15 2017

SoManyTimesITryToForget

Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?

— Jodi Picoult "To, co zostało"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaflyleaf flyleaf

April 05 2017

SoManyTimesITryToForget
7828 81a4 390
Reposted fromwetryagain wetryagain viailoveyou iloveyou

March 25 2017

SoManyTimesITryToForget
3978 270c 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaretaliate retaliate

March 14 2017

SoManyTimesITryToForget
Reposted frommuladhara muladhara

March 09 2017

SoManyTimesITryToForget

February 27 2017

SoManyTimesITryToForget
7229 d9ff 390
Reposted fromdecepcion decepcion viakoloryzacja koloryzacja

February 26 2017

SoManyTimesITryToForget
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, 132 rocznica urodzin dziś

February 22 2017

SoManyTimesITryToForget
Reposted frombluuu bluuu viaplugss plugss

February 21 2017

SoManyTimesITryToForget
and you are home

February 20 2017

SoManyTimesITryToForget
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaNataly Nataly
SoManyTimesITryToForget
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die viaplugss plugss

June 15 2015

SoManyTimesITryToForget
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
SoManyTimesITryToForget
Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
— Martin Luther King
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko

April 26 2015

SoManyTimesITryToForget
1853 a3bc 390
.
Reposted fromcollageanka collageanka viakoloryzacja koloryzacja
SoManyTimesITryToForget
3003 8395 390
Reposted fromaknatazs aknatazs viakoloryzacja koloryzacja
SoManyTimesITryToForget
4533 ea1c 390
Reposted fromdreamadream dreamadream viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl