Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

SoManyTimesITryToForget
SoManyTimesITryToForget
9726 802e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaathlin athlin

June 03 2017

SoManyTimesITryToForget
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperseweracje perseweracje
SoManyTimesITryToForget
SoManyTimesITryToForget
Nic mi nie jest, dajcie
mi spokój. Z głową w dłoniach
tak siedzę i siedzę. Jakże im
opowiem o tej długiej
i splątanej drodze.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
SoManyTimesITryToForget
4009 c503 390
SoManyTimesITryToForget
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek

May 28 2017

Don’t say maybe if you want to say no.
Paulo Coehlo
(via themotivationjournals)
Reposted fromnoctemdreamer noctemdreamer viabiianca biianca

May 13 2017

SoManyTimesITryToForget
SoManyTimesITryToForget
"Ale tęsknota za tymi, których kiedyś kochaliśmy i mieliśmy przy sobie, lecz nigdy więcej ich nie przytulimy, to zupełnie nieznośna udręka."
— Kelly Creagh
SoManyTimesITryToForget
3425 0146 390
Reposted fromkita kita viaretaliate retaliate
SoManyTimesITryToForget
7404 35d4 390
Reposted fromHesperus Hesperus viawolalabym wolalabym
SoManyTimesITryToForget
7524 7323 390
Reposted fromLuna- Luna- viawolalabym wolalabym
SoManyTimesITryToForget
0568 5049 390
Reposted fromhelloword helloword viawolalabym wolalabym
7721 4f08 390
Reposted fromrealkomaeda realkomaeda viaathlin athlin
SoManyTimesITryToForget
SoManyTimesITryToForget
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
SoManyTimesITryToForget
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
SoManyTimesITryToForget
5236 36c1 390
Reposted frombeproud beproud viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl