Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

SoManyTimesITryToForget
3169 002d 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
SoManyTimesITryToForget
6417 e77d 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabiianca biianca
SoManyTimesITryToForget
Po prostu nie umiem wyłączyć emocji.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabiianca biianca
3920 f351 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viabiianca biianca
SoManyTimesITryToForget
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix viamuladhara muladhara

October 31 2018

SoManyTimesITryToForget
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
SoManyTimesITryToForget
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viapoppyseed poppyseed
SoManyTimesITryToForget
Chciałbym Cię dotknąć
Lecz dłonie zaciskam w pięść

(...)

Zaciskam zęby
Żeby więcej nie powiedzieć
— "Znam Cię na pamięć"; Cool Kids Of Death
Reposted fromciarka ciarka viapoppyseed poppyseed
SoManyTimesITryToForget
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed
SoManyTimesITryToForget
3064 3d4b 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaciarka ciarka

October 30 2018

SoManyTimesITryToForget
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
SoManyTimesITryToForget
1100 ca68 390
Zadura
SoManyTimesITryToForget
Gubię części ciebie tak jak gubię rzęsy nieświadomie i wszędzie.
— Rupi Kaur
SoManyTimesITryToForget
Te stare płyty weź, lubiłaś je
I tak na pamięć znam ich każdy dźwięk
— Kortez - Od dawna już wiem
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaplugss plugss
SoManyTimesITryToForget
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viawszystkodupa wszystkodupa
8268 0140 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
“ Szukam mężczyzny o szerokich horyzontach i niepospolitym wnętrzu, który nie przesypia życia ani nie topi go w nałogach, który chce to dzielić i mnożyć z niebanalną kobietą, dojrzałą jak wrześniowe jabłko. Chcę spotkać tego, który wypatruje za mną oczy i nasłuchuje, czy nie zabrzmią moje kroki w ciemności. Będącego w drodze, afirmującego życie, przy którym nie trzeba udawać mniejszej i głupszej, żeby go nie urazić. ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vianeupsh neupsh
SoManyTimesITryToForget
5717 72dd 390
Poezje
SoManyTimesITryToForget
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
SoManyTimesITryToForget
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl